Gestió Online


1

En el món d’avui en dia, tot està interconectat telemàticament, doncs la nostra empresa també s’ha adaptat a les necessitats dels nostres usuaris. Per tant, us aportem moltes eines perquè vosaltres pogueu gestionar un negoci molt fàcilment.

 • Per una part tenim l’accés documental on el client podrà consultar en qualsevol moment i lloc tots els documents que nosaltres tenim i els serveis que oferim mitjançant la tecnologia de Microsoft. Et dona la posibilitat de pujar una factura en una simple fotografía. Tot queda encriptat i segur.
 • També us oferim un Gestor laboral on poder consultar en qualsevol moment l’estar de la teva empresa i gestionarla, tenint sempre a mà tota la información laboral (contrastes, nòmines, antes, baixes…). L’aplicatiu també et permet registrar l’horari dels treballadors, sol·licitar vacances i molt més.

Els vostres treballadors també podrán accedir-hi per consultar les seves nòmines, fer sol·licituds d’EPIs entre d’altres en un portal de l’empleat personalitzat.

 • Com a segona eina per a la gestió online, us oferim client un programa de gestió i comptabilitat online, això ens dona la capacitat de treballar amb una comptabilitat colaborativa, que porta a major eficiència i millors resultats.
 • També, la nostra quota ofereix un aplicatiu que conté un sistema de CRM relacionat també amb la protecció de dades, on tu podràs gestionar desde qualsevol lloc els teus contractes i, donar d’alta nous elements al tractament de dades, i, també seràs capaç de mantenir tots els teus clients informats de les circulars o novetats que els hi vulgueu enviar. Tot això us facilitarà la gestió comercial, el marketing i el servei de postvenda o atenció al client.

Accés Documental

Els nostres clients seràn capaços de visualitzar tots els següents documents:

 • Àrea Laboral: Poden consultar les nòmines, els acommiadaments, els certificats d’I.R.P.F, els contractes de nòmina i els TC2.
 • Àrea comptable: Podràn visualitzar els resultats comptables del exercici, així com els pèrdues i guanys, el balanç de situació o el balanç de sumes i saldos.
 • Àrea Fiscal: Seràn capaços de visualitzar tots els models presentats a l’AEAT, els requeriments amb les seves conseqüents al·legacions.
 • Àrea legal i mercantil: En aquest apartat podràs consultar tots els tipus de documents oficials, així com les escriptures, els poders notarials, les actes que s’han anat realitzan a l’empresa.
 • Assegurançes: Podràn comprovar les seves pòlisses, i també tot el relacionat amb aquestes, sinistres, etc.
 • Documentació bancària: On podran observar els diferents contractes de rènting, leasing, confirming, préstecs i demés.
 • Factures: Per últim trobem l’apartat de les factures, el client les podrà pujar desde casa sense la necessitat de venir a l’oficina.

Programa de gestió i comptabilitat online

El nostre programa GES 123 és de molt fàcil utilització per tal de simplificar-vos el procés d’entrada de factures rebudes i facturar els vostres serveis o productes. Nosaltres també tindrem accés a aquest programa per tal de extreure’n els resultats que heu fet per períodes i poder fer les liquidacions i presentacions d’impostos.