Fiscal


Realitzem totes les declaracions que necessitis, declaracions de renta, declaracions trimestrals o mensuals d'IVA, presentació de l'impost de societats entre molts altres models

 • Planificació: anàlisi prèvia, anticipat al tancament fiscal, avaluant les diferents alternatives i avantatges per poder reduir la càrrega fiscal en els diferents impostos.
 • Inspeccions tributàries: assistència, defensa, contestació a requeriments, liquidacions i recursos en tots els impostos i davant de qualsevol organisme.
 • Declaracións-liquidacions: estudi, confecció i presentació, tant anual com trimestral o mensual davant les Administracions estatal, autonòmica i local de tots els següents conceptes:
 • RENDA
 • I.V.A
 • SOCIETATS
 • OPERACIONS TERCERES PERSONES
 • OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES
 • AGRICULTORS I RAMADERS
 • MÒDULS
 • DIRECTA SIMPLIFICADA
 • DIRECTA NORMAL