Assegurances


PERSONALS

 • Plans d’estalvi i de jubilació.
 • Plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIAS).
 • Vida individual i col·lectiva.
 • Plans de pensions.
 • Plans de previsió assegurats.
 • Fons d’inversió.
 • Dipòsits garantits.
 • Accidents individuals, col·lectius, conveni, …
 • Assistència sanitària.
 • Subsidis per malaltia i/o accident.
 • Assistència en viatge a les persones.

MULTI-RISC

 • PIMES.
 • Industrial i empresarial.
 • Comerç, oficines i centres d’ensenyament.
 • Llar.
 • Comunitats de propietaris.
 • Tot risc danys materials.
 • Embarcacions.

TÈCNICS

 • Tot risc construcció.
 • Decennal de danys a l’edificació.
 • Avaria de maquinària.
 • Equips electrònics.

RESPONSABILITAT CIVIL

 • General.
 • Privada i immobles.
 • Professional.
 • Mediambiental.
 • Consellers i directius.
 • Caça i pesca.

ALTRES

 • Automòbils.
 • Retirada permís de conducció.
 • Transport de mercaderies.
 • Crèdit i caució.
 • Defensa jurídica.
 • Agroseguro.
 • Decessos.
 • Pèrdua de beneficis.
 • Contingències.

ALTRES GESTIONS

 • Estudis personalitzats de cobertures i garanties